اخبار > کارگاه آشنایی با سامانه نوپا ویژه اعضای محترم علمی گروه های بالینی برگزار شدکارگاه آشنایی با سامانه نوپا ویژه اعضای محترم علمی گروه های بالینی در تاریخ 97/10/30 توسط جناب آقای دکتر پیام کبیری برگزار شد برگزار شد.


1397/11/01 ١٤:٠٤ News, Slider ٢٠٦٢٥


خروج