اخبار > کارگاه آشنایی با سامانه نوپا ویژه اعضای محترم علمی گروه های پایه برگزار شد.کارگاه آشنایی با سامانه نوپا ویژه اعضای محترم علمی گروه های پایه در تاریخ 97/10/30 توسط جناب آقای دکتر پیام کبیری برگزار شد برگزار شد.


1397/11/01 ١٤:٣٨ News, Slider ٢٠٦٢٧


خروج