اخبار > لیست کتب اهدایی ستاد راهبردی توسعه علوم و فناوریهای شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریبه اطلاع میرساند لیست کتب اهدایی ستاد راهبردی توسعه علوم و فناوریهای شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بدین شرح است:


1397/12/05 ٠٩:٠٠ News, Notifications, Slider ٢٠٩٣٩


خروج