اخبار > فهرست کتابهای لاتین خریداری شده از سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران- اردیبهشت ماه 1398 

فهرست کتابهای لاتین خریداری شده از سی و دومین نمایشگاه بین المللی  کتاب تهران- اردیبهشت ماه 1398

عنوان

ردیف

An Introduction To Theory And Reasoning In Nursing 4e

1

Andreoli And Carpenter"s Cecil Essentials Medicine,International Edition,9th Ed.

2

Application Of Nursing Informatics: Competencies Skills, And Decision- Making Dec 28, 2018

3

Atlas Of Cardiac Surgical Techniques,2nd Edition

4

Basic Immunology Vol.1 2019

5

Basic Immunology Vol.2 2019

6

Berne And Levy Physiology,International Edition,7th Ed.

7

Bioethical Decision Making In Nursing, 5e/

8

Brant And Helm"s Fundamentals Of Diagnostic Radiology 4vol Set2019,5th Ed.

9

Braunwald"s Heart Disease:A Textbook Of Cardiovascular Medicine,2 Volume Set,11th Ed.

10

Brunner & Suddarth"s Textbook Of Medical Surgical Nursing,International Edition,14th Ed.

11

Burns And Groves The Practice Of Nursing Research, Appraisal, Synthesis, And Generation Of Evidence

12

Callen"s Ultrasonography In Obstetrics And Gynecology,6th Ed.

13

Campbell"s Operative Orthopaedics,4 Volume Set,13th Ed.

14

CDIC Textbook Of Pediatric Diabetes,1st Ed.

15

Clayton"s Basic Pharmacology For Nurses 18e,2019

16

Clinical Leadership For Physician Assistants And Nurse Practitioners Nov 28, 2017   

17

Clinical Leadership In Nursing And Healthcare: Values Into Action, 2e/2017

18

Clinical Nursing Skills And Techniques, 9th Edition By Perry

19

Clinical Oriented Anatomy: International Edition,8th Ed

20

Clinical Teaching Strategies In Nursing, 5e, 2018

21

Cognitive Systems Engineering 1sr Edition

22

Color Atlas Of Common Oral Diseases

23

Communication For Nurses: Talking With Patients 3e/2013

24

Community Based Practicipatory Research For Health Advancing Social And Health Equity.2018

25

Cost-Effectiveness Analysis In Health: A Practical Approach,3e/2016

26

CT And MRI Of The Whole Body,2 Volume Set,6th Ed

27

Decision Making In Health And Medicine: Integrating Evidence And Values,2e

28

Effective Leadership And Management In Nursing (9th Edition), 2018

29

Emerging Technologies Work-Integrated Learning Experiences In Allied Health Education

30

Essentials Of Nursing Law And Ethics 2e

31

Essentials Of Nursing Leadership& Management 3e/

32

Essentials Of Nursing Research: Appraising Evidence For Nursing Practice By Denice F. Polit

33

Evaluating Public And Community  Health Programs 2e/2017

34

Evidence- Based Practice For Nurses: Appraisal And Application Of Research, 2018

35

Evidence- Based Practice In Nursing& Healthcare: A Guide To ...

36

Exploring Evidence- Based Practice: Debates And Challenges In Nursing, 1e/2015

37

Fast Facts For Evidence- Based Practice In Nursing Second Edition: Implementing EBP In A Nutshell, 2e

38

Fundamentals Of High Resolution Lung CT, Common Findings, Common Patterns, Common Dise,2nd Ed.

39

Grant"s Atlas Of Anatomy, International Edition,14th Ed.

40

Guide To Nursing Leadership & Management/ Tomey

41

Health Information Technology Evaluation Handbook: From Meaningful Use To Meaningful

42

Health Policy Analysis: An Interdisciplinary Approach 3e/2018-9781284120240

43

High Performance In Hospital Management: A Guideline For Developing And Developed

44

Huber Leadership And Nursing

45

ICD 10 جلد 1 2016

46

ICD 10 جلد 2 2016

47

ICD 10 جلد 3 2016

48

Islamic Biomedical Ethics: Principles And Application,1e

49

Johns Hopkins Nursing Evidence- Based Practice- Third Edition: Model And Guidelines, 2017

50

Krause"s Food & The Nutrition Care Process, Iranian Edition,1ed

51

Law And Ethics In Nursing And Healthcare: An Introduction,2017

52

Leadership And Management For Nurses: Core Competencies For Quality Care,3e/

53

Leadership And Nursing Care Management,6th Ed 2018

54

Leadership And The Advanced Practice Nurse:The Future Of A Changing Healthcare

55

Leadership In Nursing Practice: Changing The Landscape Of Healthcare, 2018

56

Leadership Roles And Management Functions In Nursing: Theory And Application 2014

57

Local Exhaust Ventilation Aerodynamic Processes And Calculations Of Dust

58

Medicine In Dentistry And Oral Healthcare,1st Ed.

59

Merrills Atlas Of Radiographic...2016

60

Miller"s Anesthesiareview.3rd Ed.

61

Mosby"s Manual Of Diagnostic And Laboratory Tests,6th Ed.

62

Nelson Essentials Of Pediatrics,International Edition,8th Ed.

63

Nursing Ethics Thomps 5e/

64

Osborn"s Brain.2nd Edition

65

Pediatric Endocrinology And Inborn Errors Of Metabolism,2nd Ed.

66

Pediatric Pulmonology,Asthma,And Sleep Medicine: A Quick Reference Guhde,1st Ed

67

Principles And Practice Of Pediatric Infectious Disease,5th Ed.

68

Radiation Safety: Management And Programs 1st Ed. 2017  

69

Ryan"s Retina, 3 Volume Set, 6th Ed.

70

Sabiston Textbook Of Surgery: The Biological Basis Of  Modern Surgical Practice, 20 ed.

71

Sims Symptoms In The Mind 2018

72

Snell"s Clinical Anatomy By Regions, International Edition

73

Snell"s Clinical Neuroanatomy,8th Ed.

74

Social And Behavioral Science For Health Professionals /2017

75

Sociology For Nursing& Health Sciences 2nd Ed. Edition

76

Stoelting"s And Co_Existing Disease,7th Ed.

77

Telehealth And Mobile Health 1e, 2017       

78

Telehealth And Mobile Health 1e/2017

79

Textbook Of Critical Care,7th Ed.

80

The Economics Of Heaith And Heath Care(Last Edition),Pearson Prentice.Hall.New Jersey

81

What Is Health Insurance(Good) For?:An Examinationof Who Gets It,Who Pays For It,And

82

Wintrobe"s Clinical Hematology,14th Ed.

83

Youmans And Winn Neurological Surgery,4 Volume Set,7th Ed.

 

84

 

 


1398/02/28 ١٤:٠٤ News, Slider ٢٢١١٦


خروج