اخبار > اعلام ضریب نفوذ جدید مجلات توسط ISI 

 #ISI
 ضریب نفوذ یا
 #Impact_Factor 
جدید مجلات را اعلام کرد
مجله ی 
CA-Cancer journal for clinicians 
با ضریب نفوذ ۲۲۳/۶۷۹ بیشترین مقدار را دارد. 
در ایران مجله ی
International journal of health policy and management  
 در رکوردی بی سابقه ضریب نفوذ ۴/۴۸۵ را کسب کرده است.


1398/04/05 ٠٨:٤٤ News, Notifications, Slider ٢٢٦٣٨


خروج