اخبار > تغییر ساعت کار کتابخانه ی مرکزیبه اطلاع می رساند ساعت کار کلیه ی بخش های کتابخانه ی مرکزی از  22 تیرماه 98 لغایت 23 شهریور ماه 98 بدین شرح می باشد:

شنبه تا چهارشنبه: 7:15 تا  15:00


1398/04/19 ١١:٢٩ News, Notifications, Slider ٢٢٨٥٨


خروج