اخبار > برگزاری کارگاه آموزش و آشنایی با برنامه عملیاتی کتابخانه های دانشکده ایبه اطلاع می رساند کارگاه آموزش و آشنایی با برنامه عملیاتی کتابخانه های دانشکده ای در تاریخ 5 تیر 98 از ساعت 10 تا 12 توسط خانم زهره سوری نظامی برگزار میگردد.


1398/04/02 ١٠:٠١ News, Notifications, Slider, Events ٢٢٩١٩


خروج