اخبار > برگزاری کارگاه آموزش و آشنایی با برنامه عملیاتی کتابخانه های بیمارستانیبه اطلاع می رساند کارگاه آموزش و آشنایی با برنامه عملیاتی کتابخانه های بیمارستانی در تاریخ 5 تیر 98 از ساعت 12 تا 14 توسط خانم زهره سوری نظامی برگزار میگردد.


1398/04/02 ١٠:٠٩ News, Notifications, Slider, Events ٢٢٩٢٠


خروج