اخبار > برگزاری کارگاه آموزش و آشنایی با برنامه عملیاتی کتابخانه های دانشکده ایبه اطلاع می رساند کارگاه آموزش و آشنایی با برنامه عملیاتی کتابخانه های دانشکده ای در تاریخ 23 شهریور 98 از ساعت 10 تا 12 توسط خانم زهره سوری نظامی برگزار میگردد.


1398/06/16 ١٠:٢٦ News, Notifications, Slider, Events ٢٣٥٢٤


خروج