اخبار > ارتقاء کامپیوترهای بخش اطلاع رسانی، امانت و فنی کتابخانه ی مرکزیبه اطلاع میرساند با توجه به کاهش سرعت سیستم های کامپیوتر بخش های مختلف کتابخانه، حافظه ی رم این سیستم ها با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارتقاء داده شد.


1398/07/16 ٠٩:٤٧ News, Notifications ٢٤٠٤٠


خروج