کتابخانه ی پزشکی

کتابخانه ی دانشکده ی پزشکی


این کتابخانه در محل پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به دانشجویان رشته های مختلف گروه علوم پزشکی، پیراپزشکی، توانبخشی، بهداشت، پرستاری و مامایی و به اعضای محترم هیات علمی این رشته ها و به کارکنان بخش های مختلف دانشگاه خدمات ارایه میکندمنابع این کتابخانه شامل 7313 عنوان و 37865 نسخه کتاب فارسی، 4912 عنوان و 11071 نسخه کتاب لاتین، 3483 نسخه پایان نامه میباشد.


اسامی کتابداران این واحد بدین شرح است:


1.
طلعت کاظمیان
لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی

 

 

 

 

 

 

 2. 
شهناز جنگی زهی
لیسانس کتابداری در شاخه ی پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

3. محمود اتابکی
لیسانس کتابداری در شاخه ی پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

آدرس: میدان دکتر حسابی، بلوار جنت، پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

تلفن تماس: 05433295736 داخلی 1041

تاریخ به روز رسانی: 20 خرداد 97