کتابخانه ی پیراپزشکی

کتابخانه ی دانشکده ی پیراپزشکی


این کتابخانه همراه با کتابخانه ی دانشکده ی پزشکی در محل پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به دانشجویان رشته های مختلف گروه علوم پزشکی، پیراپزشکی، توانبخشی، بهداشت، پرستاری و مامایی و به اعضای محترم هیات علمی این رشته ها و به کارکنان بخش های مختلف دانشگاه خدمات ارایه
میکندمنابع این کتابخانه شامل1565 عنوان و 4198 نسخه کتاب فارسی، 1009 عنوان و 1464 نسخه کتاب لاتین میباشد.

اسامی کتابداران این واحد بدین شرح است:

1. مهری نخعی
لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی

 

 

 

 

 

 

 

2. زهره جعفری
فوق لیسانس مدیریت دولتی

 

 

 

 

 

 3. عباسعلی خراشادیزاده
فوق لیسانس کتابدار و اطلاع رسانی

 

 

 

 

 

 


آدرس: میدان دکتر حسابی، بلوار جنت، پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

تلفن تماس: 05433295736 داخلی 1041

تاریخ به روز رسانی: 20 خرداد 97