کتابخانه ی بیمارستان بوعلی

کتابخانه ی بیمارستان بوعلی

 

این کتابخانه در محل بیمارستان تخصصی عفونی بوعلی واقع در خیابان شریعتی زاهدان میباشد. مراجعین این کتابخانه را اساتید و پزشکان متخصص و فوق تخصص رشته های عفونی و همچنین دانشجویان پزشکی و کارمندان بخش های مختلف این بیمارستان تشکیل میدهند. منابع این کتابخانه شامل1689 عنوان و 2779 نسخه کتاب فارسی، 1107 عنوان و 1669 نسخه کتاب لاتین میباشد.

 کتابدار این واحد:

   زهرا سرگزی

   کارشناس مدیریت آموزشی

 

 

 

 

 

 


تلفن تماس: 054۳۳۲۲۲۰۲۳ 

تاریخ به روز رسانی: 20 خرداد 97