کتابخانه بیمارستان بهاران

کتابخانه ی بیمارستان بهاران

این کتابخانه در محل بیمارستان تخصصی روانپزشکی بهاران زاهدان واقع در خیابان امام خمینی خدمات تخصصی به روانپزشکان، دانشجویان پزشکی، کارشناسان ارشد رشته ی روانشناسی و سایر کارکنان این بیمارستان ارائه میدهد. منابع کتابخانه شامل 1139 عنوان و 2416 نسخه کتاب فارسی و 475 عنوان و 705 نسخه کتاب لاتین میباشد.

کتابداران این کتابخانه:

1. فریده حمیدی کیا                                                          

کارشناس ارشد علم اطلاعات

 

 

 

 


 

 

2. فریده عرب کنگان                                            

دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات

 

 

 

 

 

 

 

آدرس: خیابان امام خمینی (ره)، روبروی اداره غله

تلفن تماس: 8-33513777

تاریخ به روز رسانی: 20 خرداد 97