ساعت کار کتابخانه

به اطلاع می رساند ساعت کار کلیه ی بخش های کتابخانه ی مرکزی  بدین شرح می باشد:

شنبه تا چهارشنبه: 7:15 تا 19

پنجشنبه: 8 تا 13

 


خدمات الکترونیک

محتوای مرتبط