کتابخانه موسسه عالی سلامت خاش

کتابخانه ی موسسه سلامت در سال 1392 تاسیس گردیده است.سیستم دسترسی کاربران به منابع،بصورت باز ارائه شده وطبقه بندی کتابها نیز بر اساس ان ال ام ( NLM )   رده بندی کتابخانه ملی پزشکی امریکا و ال سی ( LC  )   کتابخانه کنگره آمریکا انجام میشود.

کتابخانه شامل 3582 نسخه  کتاب  فارسی درقالب 977 عنوان و 126 نسخه کتاب انگلیسی درقالب 55 عنوان است. فعالیت کتابخانه  شامل ارتباط با اعضای هیات علمی و دانشجویان و انجام نیازسنجی از این گروه جهت سفارش منابع، پذیرش عضو و امانت منابع بر اساس آیین نامه امانت دانشگاه، پایگاههای اطلاعاتی و آماده سازی و فهرست نویسی مجموعه کتابهای فارسی و انگلیسی و... می باشد.

 

اسامی کتابداران این واحد بدین شرح است:

فاطمه زارع زاده

کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر

 

آدرس: خیابان امام بخش، جنب میدان 22 بهمن

تلفن : 05433725406  داخلی 114

ایمیل :  salamat.khash@zaums.ac.ir