نمایش اطلاعیه هادسترسی به سامانه مشابهت یاب
دسترسی به سامانه مشابهت یاب
 ١٠:١١ - 1399/06/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
ممنوعیت ورود و استفاده از کتابخانه بدون ماسک
ورود و استفاده از کتابخانه بدون ماسک ممنوع میباشد
 ٠٩:٢٤ - 1399/04/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
وبینار آموزشی Mendeley
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با همکاری شرکت مهندسی فرآیدا نماینده رسمی ناشر الزویر در ایران برگزار می کنند
 ٠٩:٣٤ - 1399/04/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
برقراری دسترسی به مجموعه ی EBSCO
برقراری دسترسی به مجموعه ی EBSCO
 ١٠:٠١ - 1399/03/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
رفع مشکل اتصال به PubMed
رفع مشکل اتصال به PubMed
 ١٠:٠٠ - 1399/03/10 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>